< Terug naar evenementen
Onderzoekslunch: AI in lokale journalistiek - potentieel en valkuilen
11
Juli
2024

Onderzoekslunch: AI in lokale journalistiek - potentieel en valkuilen

Registreer hier

De afgelopen twintig jaar is de journalistiek getransformeerd door technologische vooruitgang, wat onder meer tot aanzienlijke economische ontwrichting heeft geleid. Kunstmatige intelligentie, de nieuwste van deze technologieën, heeft strategische reacties van mediaorganisaties teweeggebracht. Deze verschuiving vormt een bijzondere zorg voor regionale en lokale mediaorganisaties, omdat zij vaak een groter risico lopen om aan de achtergestelde kant te komen te staan ​​als het gaat om technologische kennis en adoptie.

Niettemin blijft lokale journalistiek van vitaal belang, omdat de interesses of zorgen van het publiek vaak gericht zijn op wat er in hun lokale gemeenschap gebeurt en niet alleen op mondiale of nationale kwesties. Door regionale gebeurtenissen te verslaan en mondiale/nationale verhalen te contextualiseren, blijft de lokale journalistiek de democratische dialoog ondersteunen.
Wat zijn de trends (met enkele interessante gebruiksscenario’s!) en uitdagingen waarmee regionale/lokale mediaorganisaties worden geconfronteerd bij het adopteren van AI-technologieën? Hoe kan AI het nieuwsproductieproces het beste ondersteunen en verbeteren, terwijl de journalistiek betrokken blijft?