Privacy Statement
 
Privacy is een zeer belangrijk onderwerp voor Amsterdam AI en daarom gaan wij zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement beschrijven we hoe persoonsgegevens worden verwerkt en hoe de privacy van alle individuen wordt beschermd.
Amsterdam AI beschermt jouw persoonsgegevens en privacy. Dit privacy statement is van toepassing op de website amsterdamai.com.
 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Amsterdam AI is een publiek-private samenwerking waarvan de Universiteit van Amsterdam (UvA) een van de founding partners is. Ten aanzien van de website amsterdamai.com is de UvA de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens in de zin van de “General Data Protection Regulation”  / Algemene Verordening Persoonsgegevens ('GDPR' / AVG). 
De UvA is gevestigd aan het Spui 21, 1012 WX Amsterdam. Ons postadres is Postbus 19268, 1000 WX Amsterdam.
Vragen kun je mailen naar [email protected]. De UvA heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. Het e-mailadres van de DPO is [email protected].
Of neem contact op met het team Amsterdam AI via [email protected].
 
Algemene gegevens

Van alle bezoekers aan de website van Amsterdam AI worden via Google Analytics algemene gegevens bijgehouden, zoals gegevens over de meest bezochte pagina's van de website. Amsterdam AI wil deze informatie gebruiken om de website voor bezoekers te optimaliseren. Het gaat hierbij om numerieke gegevens en totalen waarbij de identiteit van de bezoeker niet van belang is. Deze gegevens worden niet langer dan 26 maanden bewaard.
 
Welke persoonsgegevens bewaart Amsterdam AI?

Je persoonsgegevens worden op verschillende momenten verzameld, bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Amsterdam AI slaat informatie op zoals je naam, e-mailadres. Amsterdam AI bewaart ook niet-persoonlijke gegevens zoals je IP-adres, browsertype en besturingssysteem.
 
Waarom slaat Amsterdam AI je persoonlijke gegevens op?

Amsterdam AI slaat je persoonlijke gegevens op om de nieuwsbrief te versturen. Soms gebruikt Amsterdam AI je naam en e-mailadres om je interessante content of belangrijke informatie toe te sturen, zoals evenementen of wijzigingen in onze algemene voorwaarden of privacy statement.
 
Hoe beschermt Amsterdam AI jouw persoonsgegevens?

Amsterdam AI doet er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of vernietiging en om je persoonsgegevens te beschermen tegen gebruik, wijziging en verspreiding door onbevoegden. Dit wordt gedaan door gevoelige informatie te versleutelen, gebruiksgegevens anoniem te verwerken en waar nodig via een Secure Socket Layer (SSL).
 
Worden mijn persoonlijke gegevens gedeeld met derden?

Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor Amsterdam AI en haar web service provider en worden niet gedeeld met anderen zonder jouw toestemming. Amsterdam AI deelt je persoonsgegevens (door jouw verstrekt, met jouw toestemming) alleen met bijvoorbeeld derden als dit noodzakelijk is om de uitvoering van de website te ondersteunen, bijvoorbeeld een softwareleverancier, zoals Deploytec (nieuwsbrief). Amsterdam AI en dus ook de UvA heeft schriftelijke afspraken met 'derden' over de verwerking en beveiliging van je persoonsgegevens.
 
Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie?

Amsterdam AI verwerkt je gegevens uitsluitend binnen de Europese Unie (EU) door je gegevens waar mogelijk op te slaan op een server in de EU. Wanneer wij een beroep doen op gegevensverwerkende bedrijven, eisen wij dat zij persoonsgegevens opslaan op servers die zich in de EU bevinden.
 
Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Amsterdam AI neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 
Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken. We zijn wettelijk verplicht om sommige gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Waar mogelijk zullen we de gegevens pseudonimiseren of anonimiseren.
 
Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens en instellingen bekijken, wijzigen en verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Als je wilt weten welke gegevens we bewaren of als je wilt dat we je persoonlijke gegevens verwijderen, kun je ons een e-mail sturen op [email protected].
 
Hoe kan ik mij afmelden voor de e-mails die Amsterdam AI verstuurt?

De nieuwsbrieven die Amsterdam AI verstuurt zijn voorzien van een opt-out, een link waarmee je je kunt afmelden voor de nieuwsbrieven.
 
Cookies

Amsterdam AI gebruikt cookies om jouw ervaring op de website te verbeteren. Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die door je browser wordt opgeslagen wanneer je de website van Amsterdam AI bezoekt. Door middel van cookies weet Amsterdam AI wanneer je de website weer bezoekt. Cookies helpen Amsterdam AI ook om bugs op de website op te lossen. Als je geen cookies wilt opslaan, kun je je browserinstellingen wijzigen en cookies verwijderen. Wees je ervan bewust dat de Amsterdam AI website mogelijk niet zo goed werkt zonder cookies.
 
Links

Pagina's op de Amsterdam AI website kunnen links naar andere websites bevatten. Amsterdam AI draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of privacybescherming op deze websites. Amsterdam AI raadt je aan de privacyverklaring van die specifieke websites te lezen.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring

Amsterdam AI kan dit privacy statement op een later tijdstip wijzigen. Wanneer er belangrijke wijzigingen in dit privacy statement worden aangebracht, zal Amsterdam AI dit aankondigen in de nieuwsbrief.

 
Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?

Op basis van de GDPR heb je het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, op correctie van je persoonsgegevens als deze feitelijke onjuistheden bevatten, op verwijdering van je persoonsgegevens, op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens en - onder bepaalde voorwaarden - op bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en het recht op dataportabiliteit.
Als je gebruik wilt maken van een van deze privacyrechten, kun je contact opnemen met [email protected]. Als je niet tevreden bent over de wijze waarop de UvA met je persoonsgegevens is omgegaan, kun je een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van de UvA, via [email protected].
 
Vragen?

Als je vragen hebt, kun je ook terecht bij het team van Amsterdam AI en een e-mail sturen naar [email protected].